NAEKO aposta fermament per la RSC creant el “Comitè de Sostenibilitat”

NAEKO aposta fermament per la RSC creant el “Comitè de Sostenibilitat”

NAEKO aposta fermament per la RSC creant el “Comitè de Sostenibilitat”

Conscients de l’important paper que, com a Agents Socials, duen a terme les empreses avui en dia, el grup NAEKO ha creat el seu propi “Comitè de Sostenibilitat” seguint d’aquesta manera el seu camí cap a una gestió més sostenible, encaminada a generar un major impacte social en tots els àmbits: laboral, social i mediambiental, així com amb clients, proveïdors i institucions.

El comitè, constituït el 20 de març de 2.019 i integrat per en Xavier Roma, en Jordi Rabasso, en Xavier Valverde, l’Alejandro Zunszain i en Guillem Casoliva te com a funció impulsar projectes per tal de medir el progrés de la companyia en tots els àmbits millorant contínuament el seu impacte social i mediambiental.

Assessorats i sota la mentorització de R4S – Roots for sustainability s’ha iniciat un procés que finalitzarà, a mig termini, amb la certificació “B CORP”.

Els compromisos assumits pel Comitè a la seva Acta Fundacional, es concreten en quatre grans eixos:

  • Gestionar l’empresa de manera transparent i ètica amb orientació a l’acompliment social i mediambiental.
  • Impulsar un entorn laboral de qualitat, segur i inclusiu.
  • Promocionar el desenvolupament econòmic i social local.
  • Prestar un servei logístic de qualitat, eficient i amb el menor impacte ambiental possible.

A nivell social, el Comitè supervisarà les col·laboracions que NAEKO porta a terme amb entitats amb finalitats socials, a les que s’hi sumaran col·laboracions de caire cultural i col·laboracions que fomentin l’esport i la vida saludable.