Qualitat

Autorizacions Naeko

Autoritzacions

Tant NAEKO LOGÍSTICS com NAEKO HANDLING disposen de sengles certificacions OEA (modalitat AEOF) des de l’any 2013.

Tanmateix, NAEKO disposa d’autoritzacions duaneres com a ADT, DAP, DDA i LAME, tenint com a Duana de control la 0801 Barcelona–Aeroport (NAEKO HANDLING), la 0841 Barcelona-Carretera (NAEKO LOGÍSTICS) i la 2801 Madrid-Aeroport (NAEKO HANDLING MADRID)

A nivell sanitari, NAEKO està inscrita al REGISTRE SANITARI D’INDÚSTRIES I PRODUCTES ALIMENTARIS DE CATALUNYA (RSIPAC) amb activitat autoritzada Clau 40 i disposa d’acreditacions per a l’emmagatzematge i gestió de productes amb certificació ECO emesa pel CCPAE.

Certificacions Naeko

Certificacions

Tant a les instal·lacions de Barcelona como de Madrid, i com a resultat de l’èmfasi posat sempre en matèria de seguretat per a les mercaderies dels nostres clients, NAEKO disposa de certificacions TAPA FSR garantint la seguretat de les mercaderies.

Tanmateix, NAEKO disposa de certificació emesa per BUREAU VERITAS de compliment de normativa GDP.

Com a companyia que aposta per una economia innovadora, inclusiva i sostenible, NAEKO es troba en procés d’obtenir una certificació “B CORP”, garantint, d’aquesta manera, el compliment d’uns estàndards socials i ambientals elevats, així com un compromís de transparència i responsabilitat corporativa.

Qualitat Naeko
Qualitat Naeko
Qualitat Naeko