Tecnologia i innovació

Sistema informàtic

NAEKO gestiona totes les operacions logístiques amb un Sistema de Gestió de Magatzems (SGA) propi desenvolupat íntegrament pel nostre Departament de Sistemes.

Naeko tecnologia i maquinària

Això ens aporta una doble vessant: el control absolut tant pel que fa a les operacions en curs com a l’estoc (amb accés 24/7 a la informació en temps real per part dels clients) i la optimització constant.

Basat en un entorn IBM iSeries (AS400), s’integra amb qualsevol sistema, plataforma o ERP de client, mitjançant qualsevol protocol de comunicació (API, web, FTP, DDM, etc.).

Les operacions es controlen a través de ràdio-freqüència, garantint la traçabilitat i reportant l’estat de qualsevol operació a temps real.

Per les operatives de comerç internacional que requereixen de gestió duanera, l’SGA de NAEKO disposa d’una interfície de comunicacions amb l’AEAT.

Naeko tecnologia i maquinària

Sistemes d’emmagatzematge

 • Emmagatzematge en estiba al terra
 • Emmagatzematge en rack:
  • Racks dinàmics per a optimització d’espai
  • Racks a diverses alçades (120 cms a 270 cms)
  • Racks per a pallets europeus, americans o de mida especial
 • E-commerce
  • Estanteries per a operatives de Picking
  • Carrusel automatitzat amb sistema pick-to-light

Tecnologia i maquinària

Inversió constant tant en tecnologia como en maquinaria, cercant l’excel·lència operativa i la optimització de l’emmagatzematge. El desenvolupament constant de procediments es tradueix en millores als fluxos operatius, així com en la infraestructura.

Naeko tecnologia i maquinària

Per a la gestió d’operatives, el personal de NAEKO disposa de terminals de radio-freqüència que registren tots els passos de cada procés. Els terminals llegeixen codis EAN (de qualsevol tipus) o QR, indistintament.

Transpalets, apiladors, preparadores de comandes, carretons retràctils o carretons elèctrics de tota mena: NAEKO assigna la maquinària necessària per a dur a terme qualsevol tipus d’operativa en condicions òptimes.