El CCPAE atorga a NAEKO LOGÍSTICS la Certificació “ECO”, que li permetrà gestionar productes amb certificació ecològica

CCPAE Magatzem NAEKO certificació ECO

El CCPAE atorga a NAEKO LOGÍSTICS la Certificació “ECO”, que li permetrà gestionar productes amb certificació ecològica

NAEKO LOGÍSTICS, S.A., societat del GRUP NAEKO especialitzada en logística i emmagatzematge, ha aconseguit la certificació “ECO” per part del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). Aquesta nova certificació, que s’afegeix a les acreditacions sanitàries de les que ja disposa NAEKO, permetrà la gestió logística de productes amb certificació “ECO” garantint-ne, d’aquesta manera, la traçabilitat completa.

La certificació permet a NAEKO no només l’emmagatzematge dels productes ECO als seus magatzems (que disposen de controls i registres tant de temperatura com d’humitat, i es gestionen gràcies al seu propi Sistema de Gestió que garanteix en tot moment els control de lots i caducitats) sinó també l’envasament i l’etiquetatge dels productes alimentaris amb certificació ecològica.

La certificació ecològica, regida sota normativa europea, garanteix que els productes certificats han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

El CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, tutelada administrativament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Com a autoritat de control que audita i certifica els productes agroalimentaris i ecològics a Catalunya, figura al llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea.