NAEKO redueix el 2019 emissions de CO² equivalents a un bosc amb 1.000 pins

NAEKO redueix el 2019 emissions de CO² equivalents a un bosc amb 1.000 pins

NAEKO redueix el 2019 emissions de CO² equivalents a un bosc amb 1.000 pins

Seguint amb les polítiques de bones pràctiques mediambientals iniciades el 2018 amb la instal·lació d’una planta fotovoltaica de 100 Kw (que produeix aproximadament el 80% de l’energia fotovoltaica total generada a Sant Boi de Llobregat), el 2019 NAEKO ha seguit destinant recursos a la reducció del seu impacte ambiental, disminuint en primer lloc les emissions de CO² derivades de la seva activitat.

Les instal·lacions de Sant Boi (HQ) i ZAL I (Bering, Àrtic I i Àrtic II) han marcat l’inici de la substitució paulatina del sistema d’enllumenat, per llums de tipus “LED” d’última generació. El projecte comporta també la instal·lació de sensors de moviment amb la finalitat d’adaptar la potència a les necessitats operatives, evitant, a més a més, el malbaratament de recursos.

El resultat ha estat que -tot i el considerable increment de l’activitat- NAEKO ha aconseguit reduir aproximadament un 36% el seu consum de Kw, fet que ha possibilitat que es deixessin d’emetre 111,75 Tones de CO² a l’atmosfera.

Si equiparem la reducció de les emissions a un bosc de pins (el pi és l’arbre amb major capacitat d’absorció de CO²), per a absorbir la quantitat de CO² que NAEKO ha aconseguit deixar d’emetre a l’atmosfera, seria necessari un bosc amb més de 1.000 pins!

 

NAEKO redueix el 2019 emissions de CO² equivalents a un bosc amb 1.000 pins