COMUNICAT COVID-19: CESSAMENT D’ACTIVITATS NO ESSENCIALS

COMUNICAT COVID-19: CESSAMENT D’ACTIVITATS NO ESSENCIALS

Arran de l’anunci fet pel president del govern decretant la suspensió de les activitats no essencials des del dilluns 30 de març de 2.020 fins al dijous 9 d’abril de 2.020 (ambdues dates incloses), i amb la finalitat de poder realitzar totes aquelles activitats a les que el govern li confereix el caràcter de “essencials”, el grup NAEKO comunica el següent:

NAEKO LOGÍSTICS: els departaments de gestió d’operacions, IT, finances, compres, RRHH i PRL, qualitat, comercial, així com la resta dels departaments administratius seguiran realitzant les seves funcions a través de la mesures implementades de teletreball, suspenent qualsevol reunió o gestió presencial.

A nivell operatiu, les nostres instal·lacions de magatzem continuaran prestant servei, garantint així el subministrament necessari de productes. Totes les operacions es duran a terme seguint els protocols de seguretat fixats pel nostre departament de PRL i que inclouen, entre d’altres, l’obligatorietat d’ús de guants i màscara per a l’accés a les nostres instal·lacions, així com l’obediència a les indicacions del personal de NAEKO per les gestions documentals. La sol·licitud d’operacions es farà amb un preavís de 24 hores per correu electrònic a operacionesbcn@naeko.es

NAEKO HANDLING: tant a les instal·lacions de Barcelona com de Madrid Aeroport, les operacions es focalitzaran en assegurar el correcte subministrament d’aquells productes amb consideració d’essencials per part del govern. Per a poder-ho garantir, les operacions es planificaran amb 24 hores d’antelació per correu electrònic a les adreces següents:

NAEKO HANDLING BARCELONA: handlingbcn@naeko.es

NAEKO HANDLING MADRID: operacionesmad@naeko.es

Amb aquestes noves mesures, aplicables durant el període de confinament decretat pel govern d’Espanya, NAEKO referma la seva responsabilitat amb la seguretat de tots els seus empleats, així com el seu compromís tant amb els seus clients com amb la societat.

Agraïm, novament, l’esforç que fa tot el personal de NAEKO, mostrant la millor de les seves voluntats per tal de seguir oferint solucions eficaces. I, per descomptat, a tots els nostres clients tant per la seva confiança com per la seva ajuda en la implementació d’unes mesures destinades, com sempre, a garantir la seguretat i ajudar en la lluita contra la pandèmia.