Serveis de Picking

L’any 2.013 ha suposat l’entrada en funcionament de la zona exclusiva per picking de Naeko: els fluxos d’entrada / sortida es controlen mitjançant RFID, el picking es porta a terme de manera automatitzada mitjançant radiofreqüència (RF), i la rotació i traçabilitat pot ser indistintament FIFO, LIFO o FEFO.

L’avaluació i el seguimeinto es porta a terme mitjançant KPIs personalitzats.

Comandes Wholesaler, retailer i comerç electrònic segons necessitats. Muntatges de kits i sets, adequació i embalatges, etiquetatges i qualsevol tipus de manipulació que es precisi. Torns de treball 24 hores/365 dies. Productivitat i servei.


Conegui la nostra Picking Area.

  • Sup total: 3.000 m²
  • Posicions per a caixes master: ± 15.000
  • Metres lineals per a GOH: ± 1.000