Mercaderies especials i d’alt valor

En línia amb la filosofia d’oferir serveis addicionals amb un alt valor afegit, el GRUP Naeko porta anys dedicant importants recursos i esforços a oferir serveis destinats a mercaderies que per la seva naturalesa o alt valor, precisen d’una logística especial.

Sota la supervisió d’un comitè de seguretat format per quadres de Naeko i professionals externs, els magatzems de Barcelona i Madrid amb acreditació TAPA “A” disposen dels sistemes més avançats de vigilància, detecció i antiintrusió (en compliment amb els estàndards TAPA), així com de personal de seguretat.

Totes les operacions logístiques es duen a terme per personal propi, format de manera personalitzada no només en matèria de seguretat sinó també en les qüestions tècniques específiques que pugui requerir cada tipologia de producte. Això ens permet emetre informes d’Inspecció, rebre i custodiar enviaments “on hold”, procedimentando qualsevol operativa que se’ns pugui requerir.


Mercaderies especials i d’alt valor

Veure instal·lacions