Serveis

Naeko Logístics li ofereix serveis logístics adequats a les seves necessitats independentment de la grandària o de la tipologia de producte de la seva empresa.


Logística Integral

Ens ocupem de totes les seves operacions logístiques.

Li oferim tots els serveis que necessita en el nostre servei logístic integral de manera que pugui operar mitjançant un únic proveïdor que li facilita i simplifica la gestió i operacions logístiques.

Desconsolidació de contenidors

Desconsolidem els seus contenidors marítims

Disposem dels mitjans necessaris per desconsolidar seves càrregues marítimes amb garanties i eficàcia.

Duanes i impostos especials

Totes les instal·lacions de Naeko són recinte duaner

Totes les empreses del grup Naeko disposen d’autoritzacions duaneres en règims d’ADT (Magatzem de Dipòsit Temporal), Autorització com a receptor – expedidor de trànsits i LAME (Local Autoritzat per a Mercaderies d’Exportació).

Handling

Handling per a companyies i transitoris

Servei de Handling per companyies aèries i serveis personalitzats per a companyies transitàries. Servei 24 hores.

Mercaderies especials

Mercaderies especials i d’alt valor

En Naeko des de fa molts anys dediquem importants recursos i esforços a oferir serveis destinats a mercaderies que per la seva naturalesa o alt valor, precisen d’una logística especial.

Serveis de Picking

Conegui la Picking Àrea de Naeko

Comandes Wholesaler, retailer i comerç electrònic segons necessitats. Muntatges de kits i sets, adequació i embalatges, etiquetatges i qualsevol tipus de manipulació que es precisi. Torns de treball 24 hores/365 dies. Productivitat i servei.