La seguretat de les seves mercaderies.

seguretat mercaderies

Sota la supervisió d’un comitè de seguretat format per quadres de Naeko i professionals externs, els magatzems de Barcelona i Madrid amb acreditacióTAPA “A” disposen dels sistemes més avançats de vigilància, detecció i antiintrusió (en compliment amb els estàndards TAPA), així com de personal de seguretat.