Avís Legal

TITULARITTAT

NAEKO LOGÍSTICS, S.A. (des d’ara NAEKO)
C/ Mare de Déu de Núria, 13-15
CP 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telèfono: + 34 93-635.86.20
Fax: + 34 93-635.86.27
Email: lopd@naeko.es

CIF: A-61.414.843, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29.917, Foli 131, Full B-161.908

PRESENTACIÓ

De conformitat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de l’Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 8 de juny, referent a determinats aspectes dels serveis de la societat de l’informació; li informem que www.naeko.es facilita l’accés al Web de NAEKO LOGÍSTICS, S.A., NAEKO HANDLING, S.L., y NAEKO HANDLING MADRID, S.L., els seus serveis i continguts, consistents en logística general, enmagatzematge, manipulacions, dipòsit duaner públic, magatzem de dipòsit temporal, dipòsit diferent al duaner, activitats de handling, control de stock, preparacions de comandes, càrregues, descàrregues, manipulacions, consolidació y desconsolidació de mercaderies marítima i aèria, aixins com la resta d’activitats logístiques d’enmagatzament. Així mateix, posem en el seu coneixement que NAEKO respecta i observa les obligacions legals vigents.

L’accés a www.naeko.es per qualsevol usuari de Internet, implica l’acceptació i cumplimient de les presents condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular aplicable.

CONDICIONS D’US DEL WEB

ACCÉS GENERAL

www.naeko.es es un Web d’accés lliure i gratuït per als usuaris d’Internet.

L’ús d’aquest Web per qualsevol persona atribueix la condició d’usuari del lloc, i l’adhesió a les presents condicions a la versió publicada en el moment en que s’accedeix al mateix. Per tot aixó, NAEKO recomana a l’usuari llegir les condicions d’ús atentament cada vegada que accedeixi al Web.

NAEKO, no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut del servei.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La visita a www.naeko.es no implica que l’usuari es registri o que hagi de facilitar les dades de caràcter personal. Quan hagi de danar-los, el lloc Web informa del caràcter voluntari o obligatori de del lliurament de les dades mitjançant el símbol [*] com indicatiu de obligatorietat.

Amb la informació que li proporcionarem a continuació Naeko vol que vostè conegui quina és la política de privacitat general aplicada pel que fa a les seves dades personals.

Naeko compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos, segons el Reglament RD1720/2007, de 21 de desembre.

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals (LOPD), en transposició de la normativa europea de la Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, l’informem que les dades personals que ens faciliti, seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat Naeko LOGÍSTICS, SA i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar dels serveis de la nostra empresa, durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari.

Naeko es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar únicament per als fins indicats, es presumeix que les dades són correctes, exactes i que han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest.

Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades. L’usuari que faciliti dades de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades. Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol · licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició, dirigint-se per escrit a Naeko LOGÍSTICS, SA domiciliada en C /. Mare de Déu de Núria, 13-15, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), enviant un correu electrònic lopd@naeko.es indicant l’assumpte: Política de Privacitat.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que els exposats.

A la nostra pàgina web no hi ha hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals. Aquest lloc web utilitza “Cookies” (entès com a conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc).