Formació continuada: Prevenció d’Incendis i Emergències

Dins el marc de la política de formació continuada de NAEKO, i seguint el programa de Prevenció d’incendis i emergències, el passat dissabte 13 de desembre es va dur a terme una formació de caire teòric-pràctic a les instal.lacions de la seu central de NAEKO a Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

contraincendis

Tot i disposar dels últims avenços tècnics en matèria de prevenció i extinció (a la imatge s’hi pot apreciar la sala central de bombes, així com els dos dipòsits d’aigua que alimenten el sistema, amb una capacitat propera als 1.000 m³), NAEKO considera que una bona formació de l’equip humà és absolutament fonamental.

És per això que sota la direcció del formador acreditat Salvador Portero, i amb l’ajut de bombers professionals, es va dur a terme una formació teòrica en propagació d’incendis industrials, agents extintors i aspectes preventius del risc d’incendi. La formació teòrica va donar pas a la part pràctica, on el personal de NAEKO va poder comprovar de primera mà l’ús de les boques d’incendi equipades, el desplegament i recollida de mànegues i l’extinció amb extintor portàtil.

cursfoc

Un cop conclosa la formació, els professionals van emetre les següents conclusions: “No s’observen factors de risc d’incendi que requereixin d’acció correctora imminent. En referència a l’equip humà, es tracta d’un perfil professional amb capacitat de resolució i plenament conscient del risc de l’activitat. Participen amb interès a la sessió formativa evidenciant una gran aptitud”.